Doanh nghiệpQuản trị tài chính

Tài chính công là gì? Đặc điểm và vai trò của tài chính công

Các khoản thu chi từ ngân sách của Nhà nước đến từ đâu và tài chính công đóng vai trò gì trong việc tạo lập các mối quan hệ kinh tế. Hãy cùng Dangkykinhdoanhvietnam theo dõi bài viết dưới đây để được giải quyết mọi thắc mắc xoay quanh vấn đề về tài chính công nhé!

Tài chính công là gì?

Tài chính công là tổng hợp tất cả các hoạt động thu chi bằng tiền từ ngân sách của Nhà nước. Tài chính công phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập, sử dụng các quỹ công. Mục đích phục vụ cho việc thực hiện các chức năng của Nhà nước nói chung và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích của toàn xã hội nói riêng.

Tài chính công thuộc sở hữu công cộng, sở hữu toàn dân dưới sự đại diện của Nhà Nước. Quá trình tạo lập hay sử dụng quỹ tài chính công sẽ do Nhà nước quyết định và thực hiện theo quy định của pháp luật.

 tai chinh cong la gi

Tài chính công

Các nguồn quỹ tiền tệ trong tài chính công được sử dụng với mục đích đem lại lợi ích chung cho cộng đồng, xã hội chứ không nhằm mục đích lợi nhuận cá nhân.

Với phạm vi hoạt động rất rộng, trên hầu hết mọi lĩnh vực từ văn hoá, kinh tế, xã hội…chúng ta đều thấy sự có mặt của tài chính công. Ngoài ra, trong hoạt động của loại tài chính này, lợi ích chung phải được đặt lên hàng đầu và chi phối các mối quan hệ khác trong xã hội. 

>>> Xem thêm: Tài chính và đầu tư là gì? Yếu tố tác động đến việc quyết định đầu tư?

Một vài đặc điểm của tài chính công

  • Tính chủ thể:

Nhà nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong bất kỳ chế độ xã hội nào, tài chính công cũng không ngoại lệ, nó do Nhà nước sở hữu và quyết định trong việc sử dụng tiền tệ nhằm giúp duy trì sự ổn định, tồn tại và phát huy có hiệu lực của bộ máy đó. 

Đặc điểm về tính chủ thể của tài chính này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền lãnh đạo thống nhất và tập trung của phía Nhà nước. Nó giúp loại trừ được sự chia sẻ và vấn đề phân tán về quyền lực đối với việc điều hành của ngân sách Nhà nước.

  • Không lượng hoá được hiệu quả của hoạt động thu chi tài chính công 

Việc thu chi tài chính công không thể đánh giá một cách chính xác, cụ thể bởi vì nó mang tính chất không hoàn trả trực tiếp. Tuy nhiên, khi dựa vào các chỉ tiêu kinh tế, xã hội như tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất học, thất nghiệp…có thể xác định một cách tương đối hiệu quả.

Ví dụ: Nhà nước sử dụng số tiền thu được từ thuế thu nhập cá nhân không hoàn trả trực tiếp mà để chi cho các hoạt động phát triển đất nước. Việc tiến hành thu thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp thực hiện công bằng xã hội và giảm sự chênh lệch giàu

Thuế thu nhập cá nhân do Nhà nước thu mang tính chất không hoàn trả trực tiếp, thay vào đó Nhà nước sử dụng số tiền đó để chi cho các hoạt động phát triển đất nước. Không những thế, khi Nhà nước tiến hành thu thuế thu nhập cá nhân và tiến hành phân phối lại thông qua việc cung cấp các hàng hóa sẽ giúp hạn chế sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư, góp phần vào việc thực hiện công bằng xã hội.

>>> Xem thêm: Tổng hợp kiến thức tài chính doanh nghiệp cơ bản

 tai chinh cong la gi

đặc điểm của tài chính công

  •  Phạm vi hoạt động rộng

Tài chính công gắn liền với việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội…Ngoài ra, các hoạt động có tác động ít nhiều đến thu nhập của chủ đầu tư hay người tiêu dùng. Tuy nhiên, ở bối cảnh kinh tế-xã hội trong những thời kỳ cụ thể sẽ có phạm vi và mức độ tác động khác nhau.

  • Phục vụ lợi ích cho cộng đồng

Tài chính công là công cụ tài chính quan trọng để Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, chức năng liên quan đến lợi ích của quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện mục tiêu xóa bỏ giai cấp, thực hiện công bằng xã hội.

>>> Xem thêm: Chọn kênh đầu tư tài chính phi ngân hàng sao cho chuẩn?

Vai trò của tài chính công

Từ những đặc điểm nêu trên, chúng ta có thể thấy được vai trò quan trọng của tài chính công trong xã hội hiện nay, cụ thể:

Tài chính công được xem là công cụ hiệu quả để đảm bảo nguồn lực tài chính của Nhà nước trong quá trình tồn tại và hoạt động.

Sau quá trình huy động và tạo dựng được nguồn tài chính từ các lĩnh vực khác nhau trong xã hội, thì tài chính công đóng vai trò là công cụ phân phối nguồn lực đó cho các chủ thể khác nhau để đảm bảo sự vận hành  chảy của bộ máy nhà nước.

 tai chinh cong la gi

Vai trò của tài chính công

Ngoài việc phân phối nguồn lực, tài chính công còn quan sát, kiểm tra nhằm đảm bảo nguồn tài chính được lưu hành một cách hợp lý, hiệu quả và theo đúng mục đích ban đầu đề ra.

Hơn thế nữa, tài chính công đóng vai trò định hướng, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, điều tiết thu nhập xã hội nhằm đẩy mạnh kinh tế, tạo ra sự cân bằng giữa các tầng lớp khác nhau trong xã hội.

Tài chính công bao gồm những thành phần nào?

Tài chính công bao gồm những thành phần chính như:

  • Thu thuế: Tài chính công can thiệp và quản lý xã hội bằng biện pháp thu thuế. Đây được xem là một nguồn thu chính của Chính phủ nhằm tạo ra sự cân bằng về nguồn thu nhập giữa các tầng lớp khác nhau trong xã hội.
  • Ngân sách: Ngân sách chính là kế hoạch chi tiêu về tài chính do Nhà nước và Chính phủ điều tiết.
  • Các khoản chi tiêu: Những khoản chi do Chính phủ đưa ra nhằm mang lại những lợi ích chung cho toàn xã hội như chi tiêu cho giáo dục, cơ sở hạ tầng hay các chương trình xã hội…
  • Thâm hụt: Nếu Chính phủ chi tiêu ít thì số tiền thuế thu được từ nhiều lĩnh vực sẽ đạt thặng dư. Nếu như Chính phủ chi tiêu vượt mức ngân sách đề ra thì doanh thu sẽ bị thâm hụt.
  • Nợ công: Trong trường hợp ngân sách Chính phủ bị thâm hụt thì sẽ tài trợ cho khoản chênh lệch đó bằng cách nợ và vay tiền quốc gia.

>>> Xem thêm: Khởi nghiệp 4.0 – cách thức kinh doanh thông minh trong thời đại mới

 tai chinh cong la gi

Các thành phần của tài chính công

Từ những nội dung trên, DKKDVN hy vọng đã cung cấp cho các bạn những kiến thức xoay quanh vấn đề Tài chính công là gì? để từ đó hiểu thêm về quy trình vận hành và  động của bộ máy nhà nước.

Sending
Đánh giá bài viết
(0 votes)

Leave a Comment