Chiến lược thành công

Chiến lược kinh doanh của Innisfree 4Ps

Innisfree là một trong những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc. Để nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng, Innisfree …