Quản trị tài chínhDoanh nghiệp

Tổng quan về tài chính quốc tế tại Việt Nam

Có rất nhiều người thắc mắc về tài chính quốc tế là gì, tài chính quốc tế làm gì? tài chính quốc tế gồm những gì?… Trên thực tế, tài chính quốc tế cực kỳ quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế trên toàn thế giới. 

Nếu bạn muốn hiểu rõ về tài chính quốc tế là như thế nào và tại sao sức ảnh hưởng của tài chính quốc tế lại có tác động mạnh đến thị trường kinh tế Việt Nam và cả trên toàn thế giới, hãy theo dõi bài viết chia sẻ về kiến thức tài chính quốc tế này nhé!

Khái niệm về tài chính quốc tế 

Tài chính quốc tế (tiếng anh là International Finance) là những mối quan hệ giữa các chủ thể ở các quốc gia khác kết nối với các thành viên quốc gia của tổ chức tài chính quốc tế diễn ra trong quá trình giao dịch kinh tế như trao đổi hàng hoá, dịch vụ và di chuyển tiền vốn. 

Bên cạnh đó , tài chính quốc tế còn thể hiện rõ trong quá trình luân chuyển nguồn vốn giữa các quốc gia có mối quan hệ kinh tế, chính trị, văn hoá, ngoại giao, quân sự,… . Các mối quan hệ giao dịch kinh tế này đều thông qua việc tạo lập, sử dụng các quỹ tiền tệ với mục đích đáp ứng từng nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong mối hệ liên kết quốc tế.

kien thuc tai chinh quoc te viet nam

Khái niệm về tài chính quốc tế

Tài chính quốc tế là một bộ phận của kinh tế quốc tế, chuyên nghiên cứu về tỷ giá hối đoái, đầu tư quốc tế và các thể chế quốc tế. Tài chính quốc tế bao gồm tài chính đối ngoại của một quốc gia và tài chính quốc tế thuần tuý. 

 

Tài chính đối ngoại – Các hoạt động tài chính được diễn ra bởi một quốc gia với những quốc gia khác.

Tài chính quốc tế thuần tuý – Các hoạt động tài chính của các tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ; các hoạt động tài chính của các công ty đa quốc gia (hay còn gọi là công tế quốc tế).

Những đặc trưng của tài chính quốc tế 

1. Rủi ro về hối đoái

Do mỗi quốc gia đều có đồng tiền riêng với giá trị khác nhau, nên trong các giao dịch kinh tế giữa các quốc gia, việc thanh toán phải được xác định tỷ lệ so sánh giữa hai đồng tiền của các quốc gia đó. Giá của đồng tiền được chuyển đổi qua giá của đồng tiền khác được gọi là tỷ giá hối đoái.

Những nhân tố tác động đến sự thay đổi của tỷ giá hối đoái như quan hệ cung – cầu tiền tệ trên thị trường, mức độ lạm phát của các đồng tiền của các quốc gia,… . Sự thay đổi tỷ giá tác động lớn đến lợi ích của các chủ thể tham gia mối liên kết tài chính quốc tế và đặc biệt là ở lĩnh vực ngoại thương và đầu tư nước ngoài.

2. Rủi ro chính trị 

  • Thay đổi luật pháp và thay đổi chế độ quy định: Quy định về thuế quan, Quy định độc quyền ngoại thương, Chế độ quản lý ngoại đối, chính sách trưng thu hay tịch biên tài sản trong nước do người nước ngoài nắm giữ…
  • Thay đổi về thể chế chính trị – Nổ ra các cuộc chiến biểu tình, cách mạng, đảo chính, thay thế thể chế chính trị mới ra đời…
kien thuc tai chinh quoc te viet nam

Đặc trưng của tài chính quốc tế

3. Cơ hội mở rộng ra quốc tế

Trong những năm qua, cơ hội hội nhập kinh tế giữa các nước đang ngày một tăng cao, mở rộng thị trường kinh doanh lớn mạnh. Từ đó, tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp hưởng lợi thông qua việc liên kết mối quan hệ quốc tế bền lâu. 

Các chủ doanh nghiệp có thể phát triển việc kinh doanh bằng cách xây dựng cơ sở sản xuất, huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế với chi phí thấp nhất, thành công thu về nhiều lợi ích kinh tế và đầu tư phân tán rủi ro.

4. Sự thiếu hoàn hảo của thị trường

Ngoài những cơ hội phát triển ra khắp các khu vực trên thế giới, tuy nhiên vẫn có sự xuất hiện từ những rào chắn được dựng lên nhằm cản trở dòng lưu chuyển tự do về hàng hoá, dịch vụ, nhân sự và cả nguồn vốn giữa các quốc gia.

Những hàng rào thép ấy ngăn chặn việc doanh nghiệp phát tài có thể là chi phí vận chuyển, những luật lệ mang tính hạn chế ảnh hưởng đến giao dịch kinh doanh, chính sách thuế phân biệt đối xử…

Vai trò của tài chính quốc tế

1. Khai thác các nguồn lực nước ngoài phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội trong nước

Trong thời điểm nền kinh tế mang tính toàn cầu hoá cao độ, sự phát triển kinh tế của các nước không ngừng tăng lên. Thế nhưng sẽ không có một quốc gia nào có thể tự giải quyết các vấn đề nếu không giao lưu và mở rộng thị trường kinh tế với các nước trên thế giới. Đặc biệt là đối với các nước chậm phát triển rất cần có sự hỗ trợ đầu tư thúc đẩy kinh tế từ các cường quốc mạnh.

Do đó, việc tiến hành các hoạt động tài chính quốc tế sẽ dẫn đến sự phân phối các nguồn tài chính từ quốc gia này sang quốc gia khác. Sự phân phối này ảnh hưởng rất lớn đến mặt tích cực và tiêu cực trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia. 

Vì thế, mỗi quốc gia cần phải thận trọng cân nhắc mọi khía cạnh trong việc sử dụng các nguồn lực trong nước khi tham gia vào các hoạt động hợp tác quốc tế. Đồng thời, cũng xem xét kỹ các khía cạnh khai thác và sử dụng các nguồn lực nước ngoài phục vụ cho việc xây dựng và phát triển nước nhà.

Các nguồn lực thường được thực hiện qua các hình thức như đầu tư quốc tế trực tiếp, vay nợ quốc tế, tham gia thị trường vốn quốc tế,… Từ đó, không chỉ là có nguồn vốn hỗ trợ mà còn có cả nền công nghệ hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến phụ trợ giải quyết nhanh các vấn đề lao động, thị trường…

kien thuc tai chinh quoc te viet nam

Vai trò của tài chính quốc tế

2. Thúc đẩy các nền kinh tế quốc gia hoà nhập nhanh chóng vào nền kinh tế

Trong thời đại mới, việc quốc tế hoá và khu vực hoá về đời sống kinh tế đã trở thành xu thế của thế giới. Tự chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển đất nước bằng việc mở rộng đa phương hoá và đa dạng hoá quan hệ kinh tế đối ngoại. Việc mở hội nhập và mở rộng thị trường với các quốc gia khác nhằm mục đích kết hội các yếu tố trong nước và ngoài nước, khai thác hiệu quả các nguồn lực ngoài cho sự phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia. 

Các hoạt động mở rộng quan hệ tài chính quốc tế bằng các hình thức như tín dụng quốc tế, tham gia thị trường tiền tệ, đầu tư quốc tế,… nhằm góp phần thúc đẩy phát triển và mở rộng các hoạt động kinh tế khắp thế giới.

3. Nhiều cơ hội phát triển và nâng cao sử dụng các nguồn lực tài chính hiệu quả

Hội nhập quốc tế, phát triển và mở rộng các hoạt động tài chính quốc tế mang lại nhiều cơ hội cho việc di chuyển các nguồn tài chính ra khỏi phạm vi quốc gia của mình một cách thuận lợi nhất đến phạm vi rộng lớn hơn, thị trường khác lớn mạnh hơn và đó gọi là bình diện quốc tế.

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể lựa chọn lĩnh vực và môi trường đầu tư ở nước ngoài mà có thể mang lại lợi ích cao cho hơn trong nước. Các hình thức đầu tư tài chính kinh tế như xuất khẩu, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, hội nhập thị trường tài chính quốc tế,…

Thêm vào đó, các chủ thể của mỗi quốc gia bao gồm cả chính phủ có quyền vay vốn ở các chủ thể của các nước khác hay các tổ chức quốc tế nhằm tăng nguồn vốn trong hoạt động kinh tế phù hợp với nhu cầu cần chi tiêu qua các hình thức tín dụng quốc tế,… Đây là cách giải quyết tốt nhất khi gặp những khó khăn về tài chính và khai thác nguồn lực hiệu quả nhất.

Nội dung của tài chính quốc tế

kien thuc tai chinh quoc te viet nam

Nội dung của tài chính quốc tế

Sau đây là những nội dung liên quan đến tài chính quốc tế bạn nên biết:

1. Các quan hệ tiền tệ

  • Các quan hệ thanh toán quốc tế
  • Các quan hệ đầu tư  quốc tế
  • Tín dụng quốc tế
  • Tài trợ quốc tế

2. Các quỹ thuộc tài chính quốc tế

Với các quỹ hiện đang nằm trong tài chính quốc tế là những khoảng tiền nhất định thể hiện điểm dừng tương đối trong vận động của các luồng tiền tệ gắn với những mục đích khác nhau.

Có hai loại quỹ:

  • Các quỹ tiền tệ thuộc sở hữu của nhiều chủ thể quốc gia thế giới
  • Các quỹ tiền tệ có mối gắn kết với các chủ thể quốc tế thế giới
  • Các quỹ tiền tệ thuộc công ty đa quốc gia: doanh thu, lợi nhuận, vốn kinh doanh của các công ty đa quốc gia,…

3. Các chủ thể có trong tổ chức tài chính quốc tế

– Các tổ chức kinh tế tham gia các hoạt động tài chính quốc tế thông qua hình thức đầu tư quốc tế và thương mại quốc tế (trực tiếp và gián tiếp).

– Các trung gian tài chính ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm,… hoạt động tài chính quốc tế qua tín dụng quốc tế, đầu tư quốc tế, các dịch vụ chuyển tiền quốc tế, dịch vụ thanh toán quốc tế, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ tư vấn,…

– Hoạt động tài chính chính phủ thực hiện các hoạt động tài chính gồm các nội dung sau: tín dụng nhà nước quốc tế, viện trợ quốc tế không hoàn lại, phát hành trái phiếu quốc tế, thu thuế quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới của nước chủ nhà.

– Hoạt động tài chính theo các định chế tài chính quốc tế: chủ thể là các tổ chức quốc tế.

– Các tổ chức quốc tế có mặt trên toàn cầu và nhiều khu vực khác nhau.

Thông qua bài viết chia sẻ tổng quan về tài chính quốc tế, chúng tôi hy vọng rằng bạn đã tiếp thêm nhiều thông tin bổ ích và hữu dụng cho sự phát triển doanh nghiệp của bạn trong tương lai. Tài chính quốc tế chính là chìa khoá cơ hội của bạn hội nhập nền kinh tế thế giới và mở rộng việc kinh doanh mang tầm quốc tế.

Hãy theo dõi trang dangkykinhdoanhvietnam.com để học được những bài chia sẻ hay về phát triển doanh nghiệp toàn diện nhé!

Sending
Đánh giá bài viết
(1 vote)

Leave a Comment